Raamatu moodustavad mõlemalt poolt trükitud paberipoognad, mis reeglina kujutavad endast 16-leheküljelisi vihikuid. Sageli esineb ka 8, 12, või 32 leheküljelisi vihikuid. Lehekülgede arv vihikus sõltub sellest, mitmendik osa paberipoognast on raamatu formaadi aluseks ning kuidas ja millises järjestuses paberipoogen kokku volditakse. Seda märgitakse arvuga, kus poogna suurus on lugejaks ning nimetajaks arv, mis näitab kuidas poogna pind on jagatud. Näiteks (60×90)/16

Alljärgnevates lisades on erinevate voltimisskeemide, formaatide ja kokkuvõtmismeetodite järgi märgitud lehekülgede numbrid trükipoognates. Soovitame kasutada trükipoognate värvilisuse määramiseks.

Trükipoognal 16 lehekülge
Klassikaline trükipoogen. Siia alla kuuluvad trükiste formaadid vahemikus:
laiusest 125 kuni 170 mm
kõrgusest 170 kuni 240 mm

Tükipoognal 8 lehekülge
Siia alla kuuluvad formaadid vahemikus:
laiusest 175 kuni 210 mm
kõrgusest 245 kuni 297 mm

Trükipoognal 12 lehekülge
Sobilik formaat ruudukujuliste raamatute, näiteks fotoalbumite trükiks.

Trükipoognal 32 lehekülge
Üldlevinud taskuväljaannete formaat. Formaadid vahemikus:
laiusest kuni 110 mm
kõrgusest kuni 165 mm